Kristoffer Sørli Jørgensen til minne

Skriv noen ord i denne kondelanseprotokollen hvis du ønsker. Innleggene vil bli overbragt til Kristoffer sin familie.

Godkjente innlegg vil bli publisert her, men da uten at ditt navn fremkommer hvis du ikke har skrevet navnet i selve innlegget.
Les innlegg

PROTOKOLLEN ER AVSLUTTET OG VIL BLI TRYKKET OPP FØR DEN BLIR OVERLEVERT TIL FAMILIEN

Takk til Egenbokforlaget som hjelper oss med å trykke opp kondolanseprotokollen.