Blue Beret/Minnebøker Andre publikasjoner Om prosjektet
   Innsamlede Blue Beret-årganger og minnebøker (sortert etter UNIFIL-kontingenter)
78 78/
79
79 79/
80
80 80/
81
81 81/
82
82 82/
83
83 83/
84
84 84/
85
85 85/
86
86 86/
87
87 87/
88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
88 88/
89
89 89/
90
90 90/
91
91 91/
92
92 92/
93
93 93/
94
94 94/
95
95 96/
96
96 96/
97
97 97/
98
98
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Fargekoder til oversikten over:

Grønn = Alle hefter eller hele minneboka ligger ute. (Deler av materialet kan være fjernet etter anmodning, da vist ved en X over Acrobat-logoen.) Lilla = Enkeltblader er skannet og ligger ute, men noen mangler. Resten av årgangen er innmeldt.
Lyseblå = Enkeltblader er skannet og ligger ute, men noen mangler. Rødt = Årgangen er innmeldt.
Gul = Kun forsidebilde eller enkeltartikler fra årgangen er registrert og ligger ute. Resten mangler. Grå = Det ble ikke utgitt noen minnebok for denne kontingenten.
Oransje = Materialet er mottatt og/eller under skanning og utlegging. Hvit = Alt mangler. Les mer her hvis du kan bidra med bøker eller hefter!
Blue Beret var den norske leiravisa i Libanon. 
Noen utgaver har to filstørrelser. Last ned stor fil hvis du vil skrive ut sidene, og liten fil om du kun vil lese bladene. Det er ca 20–30 sider i hvert nummer.

Omslag/ diverse

Blue Beret 1 (1978)
A3-format, 6 utgaver (nr. 1–6).
Alle numre, bortsett fra nr. 2 er trykket i Haifa, Israel.  Nr. 2 ble trykket ved Adresseavisen i Trondheim.
Minnenr. med alle 6 utg.: 240x340 mm (s/h).
Redaktør: lt. Per Jevne.
Mørkeromsmann: korp. J. Elvrum.
Nummer 1 Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4 Nummer 5

Nummer 6

Nr 1 apr 1978
10 MB
Nr 2 mai 1978
3 MB

Nr 3 mai 1978


9,8 MB

Nr 4 jun 1978


24 MB

Nr 5 jul 1978


11 MB

Nr 6 aug 78


11 MB

Blue Beret 2 (1978–79)
Format 247x340 mm, 6 utgaver 
(nr. 7 okt, 8 nov, 9 des '78; 
 nr 1 jan, 2 feb, 3 mar '79).
Redaktør: kapt Odd-Sverre Knutsen, ass. korp Rolf K. Bowitz.
Omslag minneavis

Nr 7 oktober 1978

Blue Beret nr 8 (november) 1978

Nr 9 desember 1978

Nr 1 januar 1979

Nr 2 februar 1979

Nr 3 mars 1979

Omslag minnebok
2 MB
Nr 7 okt 1978
15 MB

Nr 8 nov 1978


7 MB

Nr 9 des 1978
14 MB

Nr 1 jan 1979


17 MB

Nr 2 feb 1979


11 MB

Nr 3 mar 1979


12 MB

Blue Beret 3 (1979)
Norge: Mars 79: A4-format, 4 sider: Prov. leiravis for Norbatt III. Trykket ved Råholt trykkeri. Ansv. red.: lt. B. Kallevik (velf. off), redaktør 5127 Harald Stanghelle og tegner Tore Skår.
Libanon: Nr 4 apr, nr 5 mai, nr 7 jun, nr 8 jun, nr 8 aug og nr 9 sep 79, format 242x333 mm, 12-18 sider: Redaktør kapt Harald Rasmussen og kapt Harry Strokkenes, ass. korp Harald Stanghelle, fotograf Søren Seland og Geir Arnesen. Markarian United Printers, Hamra, Beirut.
Leiravis Norge, mars 1979 Nr 4 apr 1979

Nr 5 mai 1979

Nr 7 jun 1979

Nr 8 juni 1979

Nr 9 september 1979

Prov leiravis mar 1979
3,7 MB
Nr 4 apr 1979
13 MB

Nr 5 mai 1979


13 MB

Nr 7 jun 1979
13 MB
Nr 8 jun 1979
11 MB

Nr 8 aug 1979


8 MB

Nr 9 sep 1979


15 MB

Blue Beret 4 (1979–80)
Oktober-, november, desember, januar- og februar-numrene: A4-format, 12-16 sider: Ansvarlig redaktør: kapt. Andreas Qvale, ass. fen. Harald Stanghelle.
Mars-nummeret mangler.
Rotasjonen mellom kont. 3 og 4 var i slutten av september 1979.
Oktober 1979 November 1979 Desember 1979 Januar 1980

Februar 1980

Nr 10 okt 1979
10 MB
Nr 11 okt 1979
16 MB
Nr 12 des 1979
16 MB
Nr 1 jan 1980
17 MB

Nr 2 feb 1980


17 MB

Nr 3 mar 1980


41 MB
Blue Beret 5 (1980)
Nr 4 apr, 5 mai, 6 jun, 7 jul, nr 8 aug 1980.  247x340 mm-format, 16 sider. 
Ansvarlig redaktør (for nr 4): kapt. Andreas Qvale, ass. fen. Rolf Løvstrøm, fotolab korp Åge Sandøy. Design og layout: Mark Markarian
, Beirut.
Nr 4 april 1980

Nr 5 mai 1980

Nr 6 juni 1980

Nr 4 apr 1980
28 MB
Nr 5 mai 1980
17 MB
Nr 6 jun 1980
16 MB
Nr 7 jul 1980
21 MB

Nr 8 aug 1980


2,5 MB

Blue Beret 6 (1980–81)
Format 240x335 mm: Nr 9 sep, nr 10 okt, nr 11 nov, 12 des '80 og nr 1 jan '81, 16 sider.
Format 245x293 mm: 2 feb, Nr 2 feb (mar)
, 24 sider. Ansvarlig redaktør for nr 11: fen. Jon Selås. Redaksjon for mars-nr: kapt Dagfinn Strand og fen Jon Selås.  Design og layout: Mark Markarian, Beirut.
Nr 11 november 1980

Nr 2 februar 1981

Nr 9 sep 1980


9 MB

Nr 10 okt 1980

Nr 11 nov 1980


32 MB

Nr 12 des 1980


66 MB

Nr 1 jan 1981


41 MB

Nr 2 feb 1981


28 MB

Nr 3 mar 1981

Blue Beret 7 (1981)
Format 245x293 mm: nr 4 apr, 5 mai, 
6 jun, 8 aug, 10 sep '81
, 24 sider.
Ansvarlig redaktør for nr 4: fen. Jon Selås. Redaksjon for mars-nr: Redaksjon for mars-nr: kapt Dagfinn Strand og fen Jon Selås.  Design og layout: Mark Markarian, Beirut.

Nr 4 apr 1981
26 MB

Nr 5 mai 1981


25 MB

Nr 6 jun 1981


29 MB

Nr 7 jul 1981


3 MB

Nr 8 aug 1981


23 MB

Nr 9 sep 1981
26 MB
Blue Beret 8 (1981–82)
Månedsblad for de norske FN-styrker i Libanon. Format: 238x292 mm, 8 utgaver (oktober 81 – nr 6 mai  82).  Tekst og foto: kaptein Harald Berg – fenrik Bjørn Horntvedt.  
Designing and printing services: Marc Markaryan, Beirut. 

Omslag minnebok
2,8 MB
Nr 10 okt 1981
25 MB

Nr 11 nov 1981


23 MB

Nr 1 des 81/jan 82


42 MB

Nr 2 feb 1982


11 MB

Nr 3 mar 1982


24 MB

Nr 4 apr/5 mai 82


48 MB

Blue Beret 9 (1982)
Månedsblad for de norske FN-styrker i Libanon. (Nr 6 mai (kont VIII) + 4 utgaver i kont. IX: nr 7 juni, nr 8 august, oktober og november 82). Format: tilnærmet A4.
Redaksjon: Lt. Bjørn Horntvedt og fenr Ole Strand. Trykk og layout: Glück, Haifa 116 Kibutz Galuyoth samt Zavallis Press Ltd, Nicosia, Kypros (Nov 82).

 

Nr 6 mai 1982

Nr 7 jun 1982


30 MB

Nr 8 aug 1982


26 MB

 Oktober 1982


69 MB
November 1982
81 MB

 

Blue Beret 10 (1982–83)
Tilnærmet A4-format, 4 utgaver (des. 82, jan. 83, mar. 83, apr. 83 og mai 83). Trykket i Nicosia, Kypros av Zavallis Press Ltd.  
Minnenr. med alle 5 utg.: 228x305 mm.
Redaktør: Odd M. Dagsleth, ass. Frode Geitvik, lay-out: Odd M. Dagsleth.
Omslag minnebok
12 MB
Des 1982
23 MB

Jan 1983


23 MB

Mar 1983


27 MB

Apr 1983


23 MB

Mai 1983


33 MB

Blue Beret 11 (1983)
4 utgaver (juni 83, juli 83, august 83 og september/ oktober 83). 
Trykket i Nicosia, Kypros av Zavallis Press Ltd. 
Minnenr. med alle 4 utg.: 230x308 mm.
Tekst, foto og design: lt. Asbjørn Svarstad og fen. Einar B. Strømstad.


17 MB

30 MB


31 MB


31 MB


31 MB

Blue Beret 12 (1983–84)
4 utgaver (des. 83, jan. 84, feb. 84 og mars/april 84). Trykket i Nicosia, Kypros av Zavallis Press Ltd.  
Minnenr. med alle 4 utg.: 221x300 mm.
Redaktør: kapt. Arne S. Hestvik (PIO).
Assistent: lt. Oluf O. Tonning (ass. PIO).


16 MB

25 MB


24 MB


26 MB


23 MB

Blue Beret 13 (1984)
Minnenr. i formatet 221x300 mm. 20 siders historiesammendrag i innled- ningen, 5 utgaver (juni, juli/august, september, oktober og november). Trykket i Nicosia, Kypros av Zavallis Press Ltd.  Tekst: lt. Dag Leraand (PIO); ass. PIO: fen. Per Egil Østad.

Omslag minnebok
18 MB
Nr 1 jun 1984
23 MB

Nr 2 jul/aug 1984


24 MB

Nr 3 sep 1984


30 MB

Nr 4 okt 1984


25 MB

Nr 5 nov 1984


29 MB

Blue Beret 14 (1984–85)
Redaktør: Lt. Per Egil Østad, ass: fen. Stian Eidal Eriksen. Trykk: Zavillis Press Ltd, Nicosia, Kypros.

Nr 1/XIV 1985
34 MB
Nr 2/XIV 1985
37MB

Nr 3/XIV 1985

Nr 4/XIV 1985

Nr 5/XIV 1985

Blue Beret 15 (1985)
A4-format, trykk og design: Y. M. Markarian, Beirut.

Forside til oktober-nr for 1985

Forside til november-nr for 1985

Omslag minnebok
9 MB
Nr 1 jul 1985
11 MB
Nr 2 aug 1985
7  MB
Nr 3 sep 1985


7 MB

Nr 4 okt 1985
5 MB
Nr 5 nov 1985
5 MB
Blue Beret 16 (1985–86)
A4-format, trykk og design: Y. M. Markarian, Beirut.

Omslag minnebok
56 MB
Nr 1 XVI des 1985
77 MB
Nr 2 XVI jan 1986
74 MB
Nr 3 XVI mar 1986
30 MB
Nr 4 mar 1986
29 MB

Nr 5/XVI apr/mai 1986


28 MB
Blue Beret 17 (1986) 
Nr 1, nr 2 juli og nr 3 august, format: 220x279 mm, 28 s., trykk og design: Y. M. Markarian designing & printing services, Beirut. Tel. 363 928.
Redaktør: kapt. Morten Hagestuen (PIO),
ass. red. fen. Per-Arne Jeremiassen, ass PIO og fen. Ola Ketil Christensen (nr 5/6), ass PIO.

Nr 1 - 1986
29 MB

Nr 2 
juli 
1986


30 MB

Nr 3 august 1986


28 MB

Nr 4 
sep 86


29 MB

Nr 5/6 
okt/nov 86


38 MB

Blue Beret 18 (1986-87)
Nr 1, 3 og 4, 28 s., (nr 2, 26 s. – s. 3 og 4 mangler) trykk og design (trolig): Y. M. Markarian designing & printing services, Beirut.
Redaktør: lt. Geir Terje Ruud (PIO),
fen. Ola K. Christensen, ass. PIO.

Nr 1 / 86/87 


37 MB

Nr 2 / 86-87
37 MB

Nr 3 / 86-87


40 MB

Nr 4 / 86-87


43 MB

Blue Beret 19 (1987) 
Format: 27,8 x 21,4 cm. Redaktør: kaptein/PIO Bjørn Ingebrethsen, fenn./ass. PIO, Ola Christensen.
Hele minneboka utgjør ei fil (sort/ hvitt). Originalen har omslagene i farger.

Omslag og intro- duksjons- nummer


213 MB

Nr 1/ XIX 1987

Nr 2/ XIX 1987

Nr 3/ XIX 1987

Nr 4 okt 1987
Blue Beret 20 (1987–88)
A4-format, sats, repro og trykk: PAGI, A. Hanna Bldg., Lebanon Street, Achrafieh, East-Beirut.


43 MB

1,4 MB

33 MB

5 MB

23 MB

3,7 MB

26 MB

3,7 MB

49 MB

1 MB


77 MB


3 MB
Blue Beret 21 (1988)
A4-format, sats, repro og trykk: PAGI, A. Hanna Bldg., Lebanon Street, Achrafieh, East-Beirut. Opplag ca. 2230-2900.

17 MB

2 MB

32 MB

4 MB

27 MB

3 MB

27 MB

3 MB

19 MB

2 MB

28 MB

3 MB
Blue Beret 22 (1988–89)
Format: 219 x 280 mm.
Utgitt av Presse- og Informasjons-seksjonen, Norbatt XXII.
Tekst, foto og lay-out: PIO, kaptein Stein Heidal.
© 1989.

14 MB

20 MB

17 MB

13 MB
Blue Beret 23 (1989) NY
Format: 219 x 280 mm. 
Utgitt av NORCONTICO. Redaktør: PIO/kaptein Karl Haakon Sævold.
Opplag: 1100 eks. 
Trykket av Siton Printing Ltd., Tel Aviv.
Nr 1 / 89
41 MB
Nr 2 / 89
28 MB
Nr 3 / 89
27 MB
Nr 4 / 89
27 MB
Nr 5 / 89
18 MB
Blue Beret 24 (1989–90)
Femte nr ble utgitt som nr 1 for kont. 25.
A-4 format, trykket av Dizengoff Press Ltd., Tel Aviv. Opplag: 1100 eks.

21 MB

3 MB


25 MB


3,1 MB

27 MB

2,8 MB


27 MB


3 MB

30 MB


3,5 MB

Blue Beret 25 (1990)
MINNEBOK
A4-format, trykket av Dizengoff Press Ltd., Tel Aviv og sats ved PIO-seksjonen på Macintosh. Opplag: 1000 eks.


32 MB


1,4 MB


15 MB


2 MB


43 MB


1,8 MB


26 MB

1,2 MB


3,8 MB


1 MB


5,4 MB


0,8 MB

Blue Beret 26 (1990–91)
A4-format, trykket av Dizengoff Press Ltd., Tel Aviv. Opplag: 1200 eks.
Layout og sats: PIO-seksjonen på Mac.


56 MB

3 MB


23 MB


25 MB


16 MB

MINNEBOK 27 (1991)
Format: 215x290 mm. Foto, tekst og layout: PIO, lt P Refsdal. 
© NORCONTICO XXVII.
Trykket av Technopresse Moderne, Beirut.


34 MB


37 MB


32 MB
MINNEBOK 29 (1992)
Format: 215x290 mm. Redaktør Stig Arve Høyvik, PIO Norcontico.
© NORCONTICO.
Trykket av Technopresse Moderne, Beirut.


33 MB


30 MB


20 MB

MINNEBOK 30 (1992–93)
A4-format. Foto, tekst og lay-out: Kapt. P Refsdal/PIO Norcontico. 
Trykk: Imprimerie Gabriel Feghali, Beirut.
Lay-out: Al Graphica, Beirut. Opplag: 1350 eksemplarer. Lay-out og trykking i Beirut i tiden 14. april – 8. mai 1993.


22 MB


1,7 MB


33 MB


2 MB

18 MB

1,2 MB


45 MB


2,6 MB


43 MB


3 MB


19 MB


3 MB

Blue Beret 31 (1993) 
A4-format. Foto, tekst og lay-out: Fenr. Fredrik Græsvik/PIO. 
© Norcontico XXXI. 
Trykk: Imprimerie Gabriel Feghali, Beirut.
Lay-out: Al Graphica, Beirut. Opplag: 1001 eksemplarer. Forordet til PIO var datert Beirut, 5. november 1993.


20 MB


27 MB


42 MB


10 MB

MINNEBOK 32 (1993–94)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. Redaktør: Erlend Larsen.


31 MB


3,2 MB


36 MB

4 MB


40 MB


4 MB


25 MB


3,2 MB


25 MB


3 MB


19 MB


3 MB

MINNEBOK 33 (1994)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: Erlend Larsen.


22 MB

3 MB


36 MB


3,3 MB


35 MB


3,3 MB


33 MB


3 MB


23 MB


3 MB

MINNEBOK 34 (1994–95)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen.


16 MB

2 MB


22 MB


2,7 MB


28 MB


2,9 MB


26 MB


2 MB


16 MB


2 MB

MINNEBOK 35 (1995)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Fredrik Amland, PIO.


21 MB


34 MB


42 MB


22 MB

MINNEBOK 36 (1995–96)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: rittmester Fredrik Amland, PIO.


33 MB


36 MB


30 MB


22 MB

MINNEBOK 37 (1996)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Gunnar Grut, PIO.
© PIO Norbatt XXXVII


31 MB


37 MB


30 MB


28 MB

PEACEKEEPING MEMOIRS (1996–97)
FROM UNIFIL MANDATE 40/41
ESTONIAN CONTINGENT I
NORWEGIAN CONTINGENT XXXVIII
NOVEMBER '96 – MAY '97

A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Gunnar Grut, PIO.


25 MB


39 MB


24 MB


29 MB

MINNEBOK 39 (1997)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Terje Smith, PIO.
© PIO Norbatt XXXIX

30 MB

36 MB

26 MB

23 MB
MINNEBOK 40 (1997–98)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Terje Smith, PIO.
© PIO Norbatt XL

30 MB

36 MB

27 MB

28 MB
MINNEBOK 41 (1998)
A4-format, grafisk produksjon: John Grieg A/S, Bergen. 
Redaktør: kaptein Åsmund Lang, PIO.
© PIO Norbatt XLI


64 MB

64 MB


65 MB

Litani

LITANI is the monthly UNIFIL news bulletin. Views and opinions expressed therein are not necessarily those of the United Nations or the Force Commander.

Reproduction of articles and photographs is welcome. Unless expressly authorised by the United Nations, no reproduction may be used in advertising or for other commercial purposes.

nr 5 – 1988 nr 14 – 1988

nr 12 – 1989


24 MB


3,4 MB

24 MB

3,3 MB

39 MB


2,9 MB

*)   Kun enkeltartikkel eller enkeltartikler
**) Det ble ikke utgitt atskilte hefter denne kontingenten, men kun en minnebok, evt i tillegg til ordinære utgaver.
***) Kun forside. Minnebok for den norske FN-styrken i Libanon. Kontingent XXII, 28. november 1988 - 29. mai 1989. Rikt illustrert. 72 sider.

Takk til bidragsytere
Vi takker FN-veteranene 
– Per B. Lilje og Jan Egil Johnsen (BB I),
– Bjørn Andreassen: 
– –: Nr 7 oktober, 8 november , 9 september 1978; Nr 1 januar, 2 februar, 3 mars 1979 (BB II)
– –: Nr 4 april, 5 mai, 7 juni, 8 juni (juli), 8 aug 1979 (BB III)
– –: Nr 3 mar  1980 (BB IV)
– –: 4 apr, 5 mai, 6 jun, 7 jul, Nr 9 sep 1980 (BB V)
– –: 11 nov, 12 des 1980; Nr 1 jan, 2 februar, Nr 2 feb (mar) 1981 (BB VI)
– –: 4 april, 5 mai, 6 jun, 8 aug, 10 sep 1981 (BB VII)
– –: Nr 7 juni, 8 august 1982 (BB IX)
– –: Nr 1, 2, 3, 4 og 5/6 fra 1986 (BB XVII)
– –: The Nordic Blue Beret 1978-79, 1980, 1985
– Morten Moseng (mars 79, BB III) 
– Petter Romming (nr 9 BB III, nr 10, 11, 12, 1 (2) BB IV, S-3 Fosland-rapport 110700B Feb 80-sitrap og Norbatt-kart 1979)
– Bjørn Kordahl (nr 3 mars 1980 BB IV)
– Ola Lystad (nr 8 aug BB V)
– Hans Jacob Indrestrand (BB VII, nr 7, 1981)
– Per H. Bakos (BB VIII)
– Ole Kristian Valle (BB IX, nr 4-5, 1982)
– Lasse Jensen (BB IX nr 10 og 11 1982)
– Raymond Thorsen (BB X) 
– Knut Olaf Oskarsen (BB XI og XIII)
– Edmund Førland (BB XII),
– Tove Magnussen (BB XIV nr 1 og 2)
– Stein Arve Molnes og Øystein Skottmyr (BB XV), 
– Børge Solem (BB XVIII)
Hallgeir Bjørdal (BB XIX)
– Jan S. Krogh (BB XX, BB XXV)
– Tor F. Pettersen (BB XXI, BB XXIII nr 5, Litani nr 5 og 14 fra 1988),  
– Tommy Rasmussen (BB XXII),
– Karl Haakon Sævold (BB XXIII, nr 1, 2, 3 og 4)
– Jens Andersen (BB XXIV og Litani nr 12 fra 1989), 
– Magnus Nilsen (BB XXVI, minnebøker XXVII, XXIX og XLI samt Litani juli-desember 1990)
– Roger K. Johansen (XXX), 
– Øyvind Karlsen (XXXII), 
– Reidar Helland (XXXIII og XXXIV), 
– Louis Assi (XXXI, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX og XL)
– Svein Hugo Olsen (Orientering om Libanon m.v.), 
– Ole Kristian Valle (publikasjoner fra kont. IX),
– Fred Gallefoss samt flere andre for bidrag og assistanse til prosjektet. 
Mer bakgrunnsinformasjon og diskusjon om Blue Beret og minnebøkene finnes på Norsk Veterannettverk.
Innmeldte utgaver
Følgende utgave(r) av Blue Beret- / Norbatt-minnebøker er meldt å være på veg fra følgende veteran(-er):
– 


NB! Ta alltid kontakt med radionorge (at) jankrogh.com før du sender inn stoff.
Prosjektleder: Jan S. Krogh
Copyright © 2001 - 2014 Jan S. Krogh
Tilbake til Norsk Veterannettverk

Sist oppdatert den 15 apr 2014 22:24